WebProject Logo ×

Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności opisuje zagadnienia związane z korzystaniem ze strony internetowej www.webproject.pl.

Punkty zawarte w rozdziale „Pliki cookies” mają zastosowanie wobec wszystkich odwiedzających stronę internetową, natomiast rozdział „Dane osobowe” tyczy się osób, których dane personalne przetwarzane są przez Administratora.

Pliki cookies

 1. Dla zapewnienia wygody strona www.webproject.pl korzysta z plików cookies, między innymi w celu dostosowania jej do potrzeb odwiedzających jak i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową do urządzenia na którym jest przeglądana.
 2. Przeglądarki internetowe posiadają ustawienia dotyczące cookies, które można zmieniać. Brak zmian w tych ustawieniach jest jednoznaczny z akceptacją używanych przez nas plików cookies.
 3. Strona korzysta z cookies wydajnościowych, pozwalających na zbieranie informacji o sposobach korzystania ze strony, a także funkcjonalnych, które „pamiętają” ustawienia użytkownika, takie jak język itp.
 4. Zakres korzystania z plików cookies jest konfigurowalny w każdej przeglądarce, aż do całkowitej ich blokady.

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „RODO”), w związku z aplikowaniem na wybrane stanowisko pracy a także korzystaniem ze strony internetowej jest WebProject System Informatyczne Andrzej Kosmala, z siedzibą w Chełmie, 22-100, przy ul. Pijarskiej 5.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności dla poniższych celów:
  • Zawarcia i egzekwowania umowy o pracę
  • Umożliwienia kontaktu drogą mailową, telefoniczną lub listowną
  • Przekazania ich podmiotom świadczącym niezbędne usługi elektroniczne na rzecz Administratora, z których korzystanie leży w zakresie obowiązków pracownika
  • Zgłoszenie faktu zatrudnienia do takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Powiatowy / Wojewódzki Urząd Pracy i innych
 3. Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator stosuje wszelkie zabiegi mające na celu odpowiednie zabezpieczenie przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w czasie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych w okresie do 3 miesięcy od od chwili realizacji zadań, których są przedmiotem, w związku z realizacją celów statystycznych, a także obowiązków wobec instytucji nałożonych na Administratora przez mające zastosowanie przepisy prawa.
 5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, a także całkowitego sprzeciwu. Aby skorzytać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adresem: info@webproject.pl.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych jest fundamentem naszej działalności. Mimo to, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane dokonujemy naruszenia przepisów RODO, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chełm, 2.04.2020

Webdesign by Webidea.pl