WebProject Logo ×

Szyfrowana SSL (tzw. bezpieczna)

Ta konfiguracja jest zalecana dla wszystkich użytkowników intensywnie korzystających z poczty za pomocą własnych programów pocztowych (tzn. nie korzystających z poczty przez www, tzw. WebMaila) i ceniących sobie bezpieczeństwo oraz poufność swojej korespondencji.

 • Adres e-mail: [alias]@twojadomena
 • Nazwa konta: [nazwa]
 • Hasło: [hasło]

Poczta przychodząca (protokół POP3):

 • serwer poczty przychodzącej: www.webproject.pl
 • numer portu: 995
 • szyfrowanie: TLS

Poczta przychodząca (protokół IMAP):

 • serwer poczty przychodzącej: www.webproject.pl
 • numer portu: 993
 • szyfrowanie: TLS

Poczta wychodząca (SMTP):

 • serwer poczty wychodzącej: www.webproject.pl
 • numer portu: 465
 • szyfrowanie: TLS
 • uwierzytelnianie: serwer wymaga uwierzytelniania

Uwagi:

 • Dane w nawiasach kwadratowych, to dane otrzymane od administratora.
 • W miejsce twojadomena wpisz domenę, tj. to, co po znaku @, z twojego adresu e-mail, np: jeśli Twój adres e-mail ma postać: baltazar.gabka@adrem.pl, to Twoja domena ma postać: adrem.pl
 • Aby było możliwe równoczesne korzystanie z konta z więcej niż jednego klienta poczty, zalecamy skonfigurowanie pozostawienia wiadomości na serwerze w każdym kliencie POP3 (przykład). W przeciwnym razie klient POP3 będzie usuwał z serwera wszystkie maile bezpośrednio po ich odebraniu.
 • Prosimy pamiętać także o skonfigurowaniu terminu automatycznego usuwania starej poczty, aby konto nie uległo przepełnieniu (przykład).

Poczta przez WWW (WebMail)

Poczta przez www jest zalecana dla użytkowników nie korzystających z poczty zbyt intensywnie, chcących skorzystać z poczty na obcym komputerze lub nie chcących zawracać sobie głowy konfigurowaniem własnego programu pocztowego. Dodatkową zaletą korzystania z poczty przez www jest fakt, że wszystkie dane, tj. historia korespondencji, książka adresowa itp. przechowywane są na serwerze internetowym, który dba o ich bezpieczeństwo.

Ustawienia:

 • Adres strony: http://poczta.twojadomena
 • Użytkownik: [nazwa]
 • Hasło: [hasło]
 • Adres e-mail: [alias]@twojadomena

Uwagi:

 • Dane w nawiasach kwadratowych, to dane otrzymane od administratora.
 • W miejsce twojadomena wpisz domenę, tj. to, co po znaku @, z twojego adresu e-mail, np: jeśli Twój adres e-mail ma postać: baltazar.gabka@adrem.pl, to Twoja domena ma postać: adrem.pl
 • Po wpisaniu do przeglądarki powyższego adresu nastąpi automatyczne przekierowanie do strony https://www.webproject.pl/poczta.
 • Połączenie z tą stroną jest połączeniem szyfrowanym, co sprawia, że żaden z użytkowników internetu nie jest w stanie podsłuchać Twojego hasła. Przekierowanie, o którym mowa powyżej, jest zachowaniem normalnym.
 • Dane w nawiasach kwadratowych to dane otrzymane od administratora.

Webdesign by Webidea.pl