webproject
-   Poczta przez WWW
-   Konfiguracja konta pocztowego

HooPoe - komponenty VCL dla Delphi


e-mail:
HooPoe VCL - opis

Pakiet HooPoe VCL Components zawiera dwa komponenty VCL dla środowiska Delphi firmy Embarcadero:

 • Drag & Drop (ThoDragDrop)
 • Windows Save & Restore (ThoWindowSaveRestore)

Drag & Drop

Komponent upraszcza tworzenie i zarządzanie grafiką i kursorem wyświetlanymi w trakcie operacji Drad&Drop. Sposób wykorzystania komponentu zawarty jest w dołączonej aplikacji demonstracyjnej.

Windows Save & Restore

Komponent zapamiętuje stan okna i odtwarza go (w sposób intuicyjny) przy ponownym jego utworzeniu. Szczególnie nadaje się do użycia w głównym oknie aplikacji. Wtedy użytkownik po ponownym jej uruchomieniu ma odtworzone następujące parametry okna:

 • Top / Left oraz Width i Height dla wsNormal
 • WindowState (gdy okno jest zamknięte przy wsMinimized, odtwarzane jest jako wsNormal)

Parametry okna zapisywane są w rejestrze, w kluczu HKCU\CompanyName\ApplicationName\FormName. Zapis parametrów okna następuje tuż po OnDestroy formy, więc można wpłynąć na działanie komponentu kodem programu. Odtworzenie parametrów okna następuje tuż po OnCreate formy, więc można wpłynąć na działanie komponentu kodem programu. Komponent nie przejawia działalności w żadnym innym momencie pracy programu, którego jest składnikiem. Sposób użycia:

 1. położyć na formie komponent o nazwie ThoWindowSaveRestore z zakładki Hoopoe Misc
 2. wypełnić pola: CompanyName, ApplicationName oraz FormName
 3. właściwość Enabled ustawić na True

Przykładowy sposób wykorzystania komponentu zawarty jest w dołączonej aplikacji demonstracyjnej.

HooPoe VCL - instalacja

Wymagania

 • Dowolna, 32 bitowa wersja Delphi
 • dowolny Windows >= 95

Instalacja

 • zip'a rozpakować do dowolnego katalogu/katalogów z Library Path
 • wczytać plik DPK, skompilować, zainstalować

Pobierz

Ostatnia aktualizacja

2011-11-26

Licencja
Freeware. Korzystanie z komponentów jest bezpłatne we wszelkich zastosowaniach, także komercyjnych. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane działaniem komponentów.
Autor
Właścicielem praw autorskich do komponentów opublikowanych na tej stronie jest firma WebProject Systemy Informatyczne.
KONTAKT
ul. Pijarska 5, I piętro
22-100 Chełm
tel. +48 82 5634214
tel. +48 82 5625132
fax +48 82 5625131
Support Wikipedia
WebProject on Facebook
    Warunki korzystania | Polityka prywatności | Mapa serwisu