webproject
-   Poczta przez WWW
-   Konfiguracja konta pocztowego

Komunikaty techniczne


e-mail:
Aktualny komunikat
Data: piątek, 13 grudzień 2019, godz. 13:39
Treść: wszystkie systemy pracują poprawnie
2010-10-20 06:00
Podpisy cyfrowe - bezpieczeństwo wersji instalacyjnych. Szanowni Państwo, po pobraniu a przed uruchomienie/zainstalowaniem programu produkcji naszej, firmy bardzo prosimy o przyjrzenie się treści okienka ostrzegawczego i zwrócenie uwagi na treść pola Wydawca, w któym musi być tekst: WebProject Systemy Informatyczne. W przypadku, jeśli w polu tym znajduje się jakikolwiek inny napis, instalowane oprogramowanie nie pochodzi z naszej firmy lub zostało złośliwie zmienione i może być potencjalnie niebezpieczne. Programu takiego prosimy nie uruchamiać/instalować, a o zaistniałym fakcie jak najszybciej nas powiadomić.
2009-10-19 06:00
Bezpieczny (szyfrowany) dostęp do poczty. Od dnia dzisiejszego, wszyscy korzystający z poczty e-mail za pośrednictwem własnych programów pocztowych, a posiadający konta na naszych serwerach mogą korzystać z niej za pośrednictwem protokołu bezpiecznego (szyfrowanego) SSL. Korzystanie z poczty w ten sposób praktycznie uniemożliwia osobom postronnym kradzież hasła do konta i gwarantuje całkowitą poufność treści korespondencji. Aby skorzystać z tej funkcji wystarczy dokonać kilku drobnych korekt w konfiguracji konta używanego programu pocztowego. Tu kliknij, aby poznać szczegóły zmian konfiguracyjnych. Powyższy komunikat nie dotyczy użytkowników korzystających z poczty przez www (tzw. WebMaila), gdzie uzyskanie połączenia szyfrowanego nie wymaga żadnych dodatkowych czynności.
2009-10-16 15:00
W związku z ogłoszoną na dzień 1 grudnia 2009 r. przez TP S.A. blokadą portu 25 dla wszystkich użytkownikow dostępu do internetu TP SA - Neostrada oraz Multipakiet informujemy, że obsługa poczty wychodzącej na naszych serwerach jest możliwa również na porcie 587. Wymienieni wyżej użytkownicy, korzystający z kont e-mail na naszych serwerach za pomocą własnych programów pocztowych, powinni, najpóźniej w dniu 1 grudnia 2009 r., dokonać zmiany ustawień numeru portu poczty wychodzącej (SMTP) z 25 na 587 w konfiguracji konta. Więcej... Powyższy komunikat nie dotyczy użytkowników korzystających z poczty przez www (tzw. WebMaila).
Informacja dla użytkowników
Ponieważ zdarzyć się może tak, że system utrzymujący niniejszy serwis także może ulec awarii, komunikaty techniczne dotyczące pracy systemów WebProject publikowane są równolegle na stronie zapasowej, funkcjonującej w oparciu o niezależny system. Prosimy użytkowników o zanotowanie niżej podanego adresu strony zapasowej i posługiwanie się nim w celu sprawdzenia, czy kłopoty z dostępnością usług nie są wynikiem awarii któregoś z systemów, w przypadku, gdy strona podstawowa nie jest dostępna. Jeśli strona podstawowa oraz zapasowa są dostępne, to komunikat aktualny publikowany jest na stronie podstawowej.
KONTAKT
ul. Pijarska 5, I piętro
22-100 Chełm
tel. +48 82 5634214
tel. +48 82 5625132
fax +48 82 5625131
Support Wikipedia
WebProject on Facebook
    Warunki korzystania | Polityka prywatności | Mapa serwisu